מאמרים וכתבות שלנו

השתלמות שבועות

השתלמות שבועות

מאת: חגית ברטוב   |   14/03/2019

לפני שבועיים התכנסו בכפר חגלה, בביתם רחב הידיים של משפחת אופיר- קציר, נציגים מכעשרים מושבים לדיון על … שבועות.

שבועות נחשב ובצדק, לאחד החגים המרכזיים במושבים: בראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל חידשו קיבוצי ומושבי עמק יזרעאל את טקס הבאת הביכורים, אך במקום להביאם למקדש הביאו אותו לקרן הקיימת לישראל, אולי כאות תודה על התמיכה שנתנה קרן זו להקמת היישובים, אולי כסמל למהותה המתחדשת של התרבות היהודית בארץ ישראל – חיבור מחודש בין העם לאדמתו ללא החיבור לאלוהים.

מעניין לציין שמסורת זו נתקלה בהתנגדות חמורה של הקבוצות הדתיות ביישוב וכך טקס הביכורים החלוצי הפך לאחד מהסמלים של המחלוקת על התרבות היהודית המתחדשת בארץ:

דבקותם של החלוצים במסורת היהודית הכתיבה להם את קיומו של הטקס ביום החג עצמו, אך מה שבעיניהם נתפס כקידושו של היום נתפס בעיני החוגים הדתיים כחילולו בנסיעה אסורה ובשאר עברות על חוקי הדת. מההתנגשות פרשנית זו נוצר עימות ציבורי נרחב בין הרבנות הראשית, […] לבין חלוצי העמק ותנועת העבודה על פלגיה. עימות זה […] נגע בעצמה רבה בלב לבה של המחלוקת הפנים יהודית: האם זכותם של היהודים שבחרו באורח חיים חילוני לפרש מסורות הדורות הקודמים, לפעול בתוכם כראות עיניהם ולעשות כן בתוך המסגרת הלאומית המתחדשת בלי קבלת רשות משאר השותפים למסגרת זו?

שולמית וולקוב, ירמיהו יובל, יאיר צבן, דוד שחם ומורטון ויינפלד (עורכים), האנציקלופדיה זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני, כרך רביעי  ירושלים, 2007, עמ' 417–418

 

במפגש ביקשנו להעמיק ולדון בערכיו של החג, גם באלו הנחגגים במסורת המושבים כבר עשרות שנים וגם בערכים העתיקים יותר  – מתן תורה, חסד, גרות ושייכות ועוד, שגם הם עשויים להעניק משמעות משותפת לקהילות המושב.

לצד הדיון על הערכים ומשמעותם לימינו, למדנו גם על הדרכים בהם אירוע תרבותי בקהילה יכול להפוך לאירוע הבונה קהילה.

דבי רותם, מנחה לבינוי קהילה משדמות – המרכז למנהיגות בקהילה במכללת אורנים, הנחתה את הדיון.

בינוי קהילתי הוא תהליך טיפוח וחיזוק של הממד הקהילתי באמצעות יצירת רשתות חברתיות בין חברי הקהילה , יצירת גאוות יחידה, הזדהות ומחויבות של כלל חברי הקהילה כלפי זהותה הקהילתית (ייעודה, עתידה ותפיסתה של הקהילה את עצמה).

דבי הראתה כיצד אירוע קהילתי הוא הזדמנות לחיבור בין אנשים, לשיחה מעמיקה ולהכרות מחברת ומלכדת. דנו בכך שהתכנים שנבחרים לחג צריכים להיות קשורים למטרות הקהילתיות ולצרכים הקהילתיים של כל מושב, וכי ככל שקהילה מתבססת באירועי התרבות שלה על כוחות מקומיים, על חיבור למורשת המושבית ולערכי עומק שמאפיינים אותה, כך מתחזקים הן הזהות המשותפת ותחושת הגאווה והן החיבור בין חברי המושב ושני אלו מובילים לתחושת שייכות ומחוייבות וממילא לחיזוק הקהילה.

המשתתפים סיימו את המפגש עם הרבה חומר למחשבה הן על שבועות המתקרב והן על הקהילה המושבית וכוחה.

אנחנו מודים לחנוך ונווית אופיר-קציר על האירוח החם בביתם, ומעריכים את נציגי המושבים מבאר מלכה שבדרום ועד עין עירון ש(כמעט)בצפון, על שיצאו מביתם ביום חורף קר ובאו ללמוד וללמד ולחלוק יחד את המורשת של מושבי התנועה.