צוות שריגים

ניסיון, מקצועיות ושותפות

הצוות שלנו מורכב מנשות מקצוע שכל אחת מהן מביאה איתה ידע וניסיון מתחום אחר; מתחום המושב, הקהילה, התרבות היהודית-ישראלית והארגון. שיתוף הפעולה בין חברות הצוות מאפשר לנו לבנות תכניות מקצועיות בהן עולמות הדעת של המושב, הקהילה והתרבות היהודית משולבים ותורמים זה לזה.

  • קובי שמואלמנהל אגף חברה וקהילה | שריגים

    טלפון: 052-6733961

    kobi@tmoshavim.org.il