פתיחה

בני הנוער המגיעים לגיל 16 מקבלים תעודת זהות, ופוסעים עוד צעד בדרכם לעצמאות ולבגרות. גם אירוע זה יכול לשמש הזדמנות קהילתית לחגוג עם בני הנוער, ולחלוק איתם כמה רעיונות על זהות בכלל ועל זהות מקומית בפרט, ולקבל אותם כ(כמעט) בוגרים בקהילת המושב. זו הזדמנות לבני הנוער להרהר על המשמעות של זהותם ושל החיבור לקהילה ולחבריה.