פתיחה

מושבים רבים מייחדים יום לכבודו של המושב, אצל חלקם זהו יום העליה על הקרקע, ואחרים בוחרים יום אחר אותו הם מייחדים לסיפור ההקמה, לזכרון מקימי המושב ולחיזוק המורשת המקומית.