על קצה המועד

סיפור מרד החשמונאים ומלחמתם הצודקת ביוונים, הוא מהסיפורים המוכרים בתרבות הישראלית, שירים רבים נכתבו על חג זה, חגיגות רבות נחגגות בו, ערכי האור, הגבורה והנס מסופרים בדרכים רבות ומגוונות. חנוכה חוגג את יכולתם של מעטים להתעקש לשמר את תרבותם הייחודית, לשמר את עצמאותם, לא רק המדינית אלא גם הרוחנית. חנוכה הוא הזדמנות להדליק יחד אורות רבים של טוב קהילתי, ולהדגיש את כוחנו המשותף.