פתיחה

ברית החתונה בו מתחייבים בני הזוג זו לזה, מסמלת גם יצירה של בית נוסף בקהילה, היא נחגגת כמעט תמיד בקרב הקהילה הרחבה מתוך ההבנה כי הקהילה היא המעגל התומך של המשפחה החדשה, פיזית, רגשית וחברתית, וכי המשפחה החדשה הופכת לגורם משמעותי ומעורב בחייה של הקהילה. גם חגיגת חתונה היא הזדמנות קהילתית, להדגיש את החיבור אליו מוזמן הזוג הצעיר, להביא לידי ביטוי את הסיפור הקהילתי ולהציע מחויבות ואחריות הדדית למשפחה החדשה ולכלל הקהילה. זוג הבוחר לשלב בחתונתו ערכים, אנשים או סיפורים מתוך 'בית גידולו', מנכיח בטקס האישי את החיבור הרחב יותר, ומסייע לקהילה לחזק את עוצמתה ואת סיפורה.