פתיחה

טקסי האבלות היהודיים כוללים הזמנה של האבלים להתנחם מצערם בתוך הקהילה, החל מטקס הלוויה, בו מלווה הקהילה את הנפטר/ת ובני המשפחה, בטקס פרידה דרך ה'שבעה' בה מקבלים האבלים מנחמים במהלך השבוע שלאחר ההלוויה ועד ציון יום ה 30 לפטירה ולאחר מכן – טקסי יום השנה. מנהגי האבלות הם הזמנה לאבלים לבטא את אבלם, לשתף אחרים בצער הפרידה ובמורשת שהשאירו הנפטרים. גם כאן לקהילה תפקיד חשוב הן בתמיכה הפיזית והרגשית באבלים והן בהדגשת חלקם של הנפטרים ביצירתה של הקהילה והצבעה על מעגל הצער הרחב יותר.