על קצה המועד

יום הזכרון לנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה נקבע לד' באייר, ערב יום העצמאות. סמיכות זו ממחישה את הקשר ההדוק בין מסירות הלומים והלוחמות שהקריבו את נפשם לבין עצמאות ישראל, וממחישה את המחיר הכבד ששילמנו על עצמאותנו. יום זה הוא חלק מעשרת הימים הלאומיים, המסמלים את המעבר משואה לתקומה ויוצרים חיבור בין העצב והשמחה, המוות והחיים, שהם חלק מהסיפור הישראלי.