על קצה המועד

בשנים הראשונות להקמת המדינה הוחלט לייחד יום לזכרון השואה וששת מיליון הנרצחים. בעשורים הראשונים של המדינה הושם דגש מיוחד על הגבורה של המורדים, אולם ככל שחלפו השנים הפכו סיפורי ההשמדה וההישרדות הפשוטה לחלק משמעותי מסיפורי היום. יום זה פותח את עשרת הימים הלאומיים, המסמלים את המעבר משואה לתקומה.