על קצה המועד

בה' באייר תש"ח הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל וסיים 2,000 שנים של גלות של העם היהודי. יום חג זה מעמיד במרכזו את ההישגים וההצלחות של החברה הישראלית כמו גם את הסיפור הציוני שהחזיר את העם לארצו.