פתיחה

המושב, רעיון המושב ותנועת המושבים הם חלק משמעותי מהתנועה הציונית, רעיונות של יישוב הארץ, חקלאות, עבודה עצמית וערבות הדדית, היו חלק מהאתוסים של התנועה הציונית, ומושבי העובדים ביקשו להגשים ערכים אלו בהקמת המושב. בחלוף השנים, כוחם של האתוסים הללו נחלש, ורבים מהערכים ומהפרקטיקות שנלוו אליהם, כבר אינם חלק מחיי המושבים. למרות זאת, ואולי - בגלל זאת – אנחנו מבקשים להמשיך ולבחון את מקומם המתחדש של הערכים והרעיונות שבשמם הוקמו המושבים, ולהעניק משמעות עכשווית לחיבור הראוי כל כך שבין אדם לאדם ובין עם לארצו.