פתיחה

אחד ממאפייניו של המושב הוא הקהילה, חיי הקהילה מבוססים הן על המקום – המרחב הגיאוגרפי המשותף, הן על המורשת המקומית והתרבות המשותפת המתקיימת בו והן על הקשרים האישיים, הסולידריות והערבות ההדדית של חברי המושב.