ראש השנה

על קצה המועד

השנה העברית נפתחת בעשרה ימים של חשבון נפש, עשרה ימים בהם האדם, הקהילה והעם מסכמים את השנה שעברה ומקבלים על עצמם ליצור שנה טובה יותר, צודקת יותר, מחוברת יותר. עשרת הימים הנוראים נפתחים ביומיים של ראש השנה, ומסתיימים ביום הכיפורים. תפילות, תקיעות בשופר, דאגה ותקווה מלווים את הימים הללו, וגם סמלים מרובים. מאז מלחמת יום הכיפורים, הפכו גם הימים הללו לזכרון למלחמה ההיא ולטראומה שנלוותה אליה, ואולי זכרון זה חיבר את המסורת העתיקה למציאות הישראלית.