על קצה המועד

חג השבועות עשיר בערכים ובתכנים – הוא מציין את סיומה של ספירת העומר, חמישים ימים בדיוק לאחר הפסח, חמישים ימים של מזג אוויר הפכפך ומותח, שבהם החקלאי מקווה שהתבואה תבשיל ולא תינזק בגשמי האביב. חג השבועות הוא חג של הכרת תודה ושמחה על הביכורים, ראשית היבול, שאותם היו מביאים בימי קדם לבית המקדש בטקס מיוחד. בחג זה מציינים גם את הברית שבין עם ישראל לאלוהיו, כיום שניתנה בו התורה לעם ישראל. יש הקוראים בחג את מגילת רות, המוסיפה לערכי החג רעיונות של חסד, קבלת הזר והאחר וכוחה של קהילה.