פתיחה

שבת, יום המנוחה, הוא הזדמנות שבועית לעצור את מירוץ החיים ולשהות יחד, משפחה וקהילה, כדי לחזק את היחסים ההדדיים, וכדי לבסס את התרבות המשותפת. במסורת היהודית שבת מתאפיינת כיום מיוחד, יום של רוח אך גם של עונג (אוכל טוב, שינה בריאה) וגם יום בו מתבטלים ההבדלים בין אנשים וכולם יחד מוזמנים לעצור ולחגוג את מה שמעבר להגדרות הכלכליות והמקצועיות. שבת היא ההזמנה השבועית למפגש אחר, לבחינה מחודשת של הראוי והרצוי.