פתיחה

התרבות היהודית, בת אלפי שנים, אשר גם בשמה, חזרנו אל הארץ הזו, איבדה מכוחה המלכד והמחייה. עבור רבים היא נתפסת כזרה, מנוכרת, לא רלוונטית ואפילו מדכאת. אבל רעיונות העומק של התרבות היהודית, של דאגה לחלש ולעני, של אחריות ומחויבות קהילתית, של ענווה ואיפוק, הם ערכים משמעותיים עליהם ראוי לכונן חברה. ומעבר לכך, זוהי התרבות שלנו, זהו הסיפור הלאומי שלנו, שמועבר מדור לדור כבר אלפי שנים, ולעומק ההיסטורי הזה יש ערך, לחוכמת ההמונים העל זמנית הזו – יש עוצמה. אנחנו פועלים כדי להציע הכרות עם העומק התרבותי והערכי הרלוונטי ליחידים ולקהילות ולהפוך את התרבות היהודית-ישראלית למרכז המשותף והמצמיח של המושב.