על קצה המועד

ט' באב הוא היום בו מציין העם היהודי את חורבנם של שני המקדשים, הראשון (586 לפנה"ס) והשני (70 לספירה) זהו יום צום ואבל, ואף כי במקורו האבל הוא על חורבן המרכז הרוחני של העם, הרי שבימינו רבים מציינים יום זה כיום המסמל את מחירה של שנאת חינם בעיקר בתוך העם. כבר חז"ל קבעו שחורבן בית שני נבע משנאת חינם, מהמלחמות הפנימיות שהיו בעם בתקופת המצור שקדם לחורבן. בימינו מתקיימים מעגלי שיח ודיאלוג בערב ט' באב, שמנסים להפחית את הניכור והשנאה בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.